Styret i Storli Hytteeierforening

Her er medlemmene i styret i Storli Hytteeierforening 2010/2011:

Per Vinje, styreformann, Trondheim. Per-Morten Schjetne, nestformann, Trondheim. Tove Røsand, styremedlem, Heimdal. Mali Storli Engedal, styremedlem, Oslo.
Sjur Børve, kasserer, Trondheim. Arne I. Ulvund varamedlem, Sunndalsøra. John Binde, varamedlem, Trondheim.

Viktige meldinger fra styret finner du her.

Informasjon om hvordan du kan ta kontakt med styret, finner du her.


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.