Storli Hytteeierforenings Internett-sider.


Internett og mobiltelefoni i Storlidalen

På denne websiden vil du finne informasjon, artikler og debattinnlegg om internett og mobiltelefoni i Storlidalen. Mange av hytteeierne i Storlidalen har nå avanserte og raske internett-løsninger hjemme, men i hytteområdene innerst i Storlidalen er det fortsatt mye prøving og feiling når det gjelder internett på hytta.

Send artikler og debattinnlegg til webmaster@storlidalen.no.

14. juli 2010: Vitnett med trådløst internett i Storlidalen

14. juli 2010: Storlidalen fortsatt i bredbånds-bakevje

28. august 2010: Hvorfor internett på hytta?

28. august 2010: De vanskelige forkortelsene

19. september 2010: Hytteeierne vil ha raskere internett

15. november: NetCom-revolusjonen kan hjelpe Storlidalen