Storli Hytteeierforenings Internett-sider.


Hytteeierforening med mange aktiviteter
9. juli 2006: Oppkjøring av skiløyper om vinteren, tynningsfiske om sommeren, initiativ for bedre radio-, TV- og mobiltelefon-forhold i Storlidalen, engasjement i kampen for bedre vegstandard i Storlidalen. Dette er bare noe av det Storli Hytte-
eierforening har beskjeftiget seg med siden starten i 1995. Foreningens første formann, Olav Gautefall, har foretatt et dypdykk i foreningens arkiver og protokoller. Her presenterer han Storli Hytteeierforenings historie i kortformat:

Foreningen ble dannet etter initiativ fra Thorvald Storli, den gang hytteeier, nå grunneier i dalen. Vi kom sammen på «fotballplassen» påskeaften 15. april 1995. Det var 17 hytter representert. På det møtet ble det valgt et interimsstyre.

Hovedmålsettingen var at hytteeierforeningen skulle fungere som en interesseforening for hytteeierne vis-à-vis grunneierne, Oppdal kommune og andre offentlige instanser. Dessuten ble det ansett som viktig å komme med innspill overfor grunneierne om saker av felles interesse. Interimsstyret hadde som sin viktigste oppgave å utarbeide vedtekter for foreningen.

Stiftelsesmøte ble avholdt lørdag 30. september 1995 i Bortistu Storli. 38 personer fra 22 hytter deltok. Vedtektene for foreningen ble vedtatt på årsmøtet året etter, i 1996.

Foreningen har vært engasjert i følgende prosjekter:

På grunn av de mange grunneierne har ikke foreningen meldt seg inn i noen landsomfattende forening.

Foreningen hadde ved stiftelsen 53 medlemmer, i 2006 har foreningen 73 medlemmer.

Leder i foreningen i perioden 1995-2001 var undertegnede. Per Vinje har vært leder av foreningen siden 2001.

- Olav Gautefall

(Merknad: Artikkelforfatteren, Olav Gautefall, døde i september 2007. -webansvarlige)