Rype- og skarv-jakt i Storlidalen

Et par fjellryper (Lagopus muta), fotografert i Jotunheimen. I Storlidalen kalles fjellrypa gjerne for skarv. Her er både stegg og høne avbildet sammen, hannfuglen har fremdeles mye av vinterdrakten sin i behold. (Foto: Jan Frode Haugseth, Creative Commons/Wikimedia.)

1. august 2011: Har du tenkt å gå på rype- og skarv-jakt i storlidalsfjellene i høst? Hvis du har tilhold i Storlia, det vil si innerst i Storlidalen, for eksempel som hytteeier eller tomtekjøper, bør du kontakte de som administrerer jaktrettighetene i området snarest og innen 20. august. Da kan du få fortrinnsrett fremfor jegere fra andre områder.

Press på skarvkort

- Det er med årene stort press på skarvkort fra jegere fra «andre områder», forklarer Thorvald Storli i Storli Sameie. - Vi har derfor de siste årene satt begrensinger på antall jegere i terrenget til enhver tid gjennom sesongen. Vi ønsker å prioritere våre tomtekjøpere og hytteeiere også i år, derfor er det satt en dato, 20. august, før vi slipper til kortkjøpere som ikke har tilhold i Storlia, sier Thorvald Storli.

Småviltjaktsesongen starter 10. september.

Storli Hytteeierforenings Internett-sider.