Her er jobben gjort og brua over Hyttbekken er klar for sommerens fjellvandrere. (Bildene i denne artikkelen er tatt av Ivar, Helge og Arnt Vasli.)

Brua over Hyttbekken endelig på plass igjen

23. mai 2011: Brua over Hyttbekken ved Vassendsætrin er nå kommet på plass igjen, nesten tre år etter at den ble tatt av flommen. Dermed er et viktig element i stien over fra Storlidalen til Gjevilvatnet kommet på plass igjen, noe som fotturistene og fjellvandrerne i Trollheimen sikkert vil sette stor pris på.

Du husker kanskje meldingen som vi la ut her på Storlidalen.no før påske om at en gravemaskin kom til å kjøre over Halsen og ned til Gjevilvatnet for å foreta kanalisering av Hyttbekken og Halsbekken? Gravearbeidene skulle gjøres for å hindre at den fine sandstranda langs Gjevilvatnet blir ødelagt av erosjon. Det var Driva Kraftverk/TrønderEnergi Kraft som sto bak arbeidet.

Når gravemaskina først var der, var det naturlig å benytte anledningen til å få den ett tonn tunge brua på plass igjen også. Den er 10 meter lang og ikke enkel å håndtere uten skikkelig maskinkraft.

– Med et positivt og velvillig kraftselskap og en erfaren maskinkjører ble det en svært vellykket flyttejobb, sier Arnt Vasli fra Bårdsgarden til Storlidalen.no.

Brua ble tatt av flommen den 31. juli 2008. Da var det et fryktelig regnvær med torden i området.

– Dette er en bekk som kan vokse veldig fort ved kraftig regn, og det førte til at grunnen under endene på brua ble vasket bort, forteller Arnt Vasli. – Brua ble da liggende ute i bekken. TrønderEnergi hjalp oss med å løfte den inn på land, da de var litt lenger nede langs bekken med gravemaskin for å reparere skader på bekkefaret.

Det ble besluttet å flytt brua litt lenger oppover, slik at den kunne fundamenteres på berg. Dette arbeidet ble gjort av Helge Dørum og Arnt Vasli.

Ved påsketider i år var det altså klart for en ny gravemaskinrunde til området, som følge av store isdannelser i bekkene i den kalde vinteren vi nå har bak oss. Anledningen ble benyttet til også å få brua på plass på de nye fundamentene.

Senere i vår var karene fra Bårdsgarden på plass og sørget for å få snekret klopper inn på brua fra terrenget på hver side.

Nå gleder vi oss til å få gå stien fra Storlidalen over til Gjevilvatnet og få prøvd «nybrua», som altså er den gamle, men med ny og tryggere plassering. Da skal vi sende «bru-reparatørene» en takknemlig tanke, og vi oppfordrer alle fjellvandrere fra Storlidalen om å gjøre det samme.

– Toralv Østvang

Forberedelsene til å løfte brua på plass over bekken er i gang. Her er brua fotografert i svevet på vei over bekken. Brua blir senket ned på sine nye fundamenter.


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.