Flertallet besøker Storlidalen.no hver måned

70 prosent av medlemmene i Storli Hytteeierforening er innom nettsidene hver måned.

30. mars 2011: 39 prosent av medlemmene i Storli Hytteeierforening er innom nettsidene til foreningen, Storlidalen.no, i hvert fall noen få ganger i måneden.

Dette fremgår av brukerundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i vinter.

Ifølge undersøkelsen er det 31 prosent av medlemmene som surfer innom hytteeierforeningens nettsider en gang i uka eller oftere.

Dette betyr at til sammen 70 prosent av foreningens medlemmer besøker Storlidalen.no minst hver måned.

29 prosent svarte at de sjelden er innom nettsiden, men ingen av de spurte oppga at de aldri er innom.

Slik ble undersøkelsen utført

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av den webansvarlige hos Storlidalen.no ved hjelp av e-postutsendelse til hytteeierforeningens medlemmer. E-postmelding ble sendt ut til 113 respondenter – på noen av medlemshyttene er det registrert mer enn én e-postadresse, derfor er tallet litt høyere enn medlemstallet, som var på 90 medlemmer ved årsmøtet i fjor høst.

Av de spurte var det 58 som gikk inn på nettstedet der spørsmålene var lagt ut, og 51 som bevarte spørsmålene. Dette er en forholdsvis høy svarprosent for denne typen spørreundersøkelser, men i vurderingene av svarene man må naturligvis ta hensyn til at det totale antall respondenter er forholdsvis lavt.

Som vi skal se senere, gir undersøkelsen likevel noen nyttige signaler om hva leserne ønsker å finne på Storlidalen.no.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av en nettbasert tjeneste for spørreundersøkelser kalt Zoomerang. Tjenesten går ut på at det sendes e-post ut til dem man ønsker svar fra. Fra e-postmeldingen blir de som ønsker å være med på undersøkelsen, rutet til en internett-side der de finner spørsmålene. Når man har besvart spørsmålene, trykker på man på send-knappen, og så blir svarene registrert i databasen til Zoomerang. Her kan den som utfører undersøkelsen, hente ut svar, tallmateriale og grafiske fremstillinger.

Det ble stilt i alt seks spørsmål om medlemmenes bruk av Storidalen.no. Vi kommer tilbake til de øvrige spørsmålene kom kort tid. Følg med.

Webstatistikken for Storlidalen.no viser forøvrig at det trolig er mange flere enn bare medlemmene i hytteeierforeningen som er innom nettstedet. Vi kommer også tilbake til disse tallene etter hvert.

– Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.