Storflom herjer i Storlidalen

Et anneks har allerede fått vannskader og hytta i bakgrunnen trues nå av flommen i Storlidalen.

Den største flommen i manns minne herjer i Storlidalen akkurat nå. I hyttefeltene står flere anneks allerede delvis under vann, og flere hytter trues av vann-massene.

Det kraftige snøfallet for et par uker siden er blitt etterfulgt av en tilsvarende kraftig snøsmelting etter fønvind og regn, noe som har fått flere bekker og elver til å gå over sine bredder.

Klimakrisen

Fagfolk gir klimakrisen og den globale oppvarmingen mye av skylden for den usedvanlig raske snøsmeltingen og den påfølgende voldsomme flommen.

– Våre snømålinger viser at snøen aldri har smeltet fortere i Storlidalen, og snøsmelting i dette tempoet er utvilsomt et resultat av den raskt økende globale oppvarmingen, sier driftsingeniør Helge Olavmo hos TrønderFlom AS til Storlidalen.no.

Krokåtbekken, som går gjennom store deler av hyttefeltet, er en av bekkene som har gått voldsomt over sine bredder. På sørsiden av Storlidalsvegen er det blitt nærmest en liten innsjø langs bekkefaret, og flere av hyttene og anneksene her har allerede begynt å få vannskader.

Flommen har stengt Storlidalsvegen ved utkjørselen fra Liabø-feltet.

Stengt veg i påsken?

Også Storlidalsvegen er i ferd med å bli påført store skader, og ved utkjørselen av veien fra Liabøfeltet har gravemaskinkjører Odd Arne Horve hatt gravemaskinen i gang i to døgn for å prøve å få unna vannet – så langt uten å lykkes.

Dersom ikke vannmassene trekker seg tilbake raskt, er det stor fare for at Storlidalsvegen vil bli stengt her. – I verste fall blir skadene på vegen så store at vegen ikke blir åpnet igjen før etter påske, opplyser Horve.

I så fall kan det bli aktuelt å brøyte opp ekstra parkeringsplasser ved miljøpunktet mellom Bårdsgarden og Storlia for hytteeiere som ikke får kjøre helt frem til hyttene sine.

Flommen har allerede begynt å få følger for turisttrafikken til Storlidalen. Flere gjestegårder melder om avbestillinger som følge av flommen.

– Folk som har bestilt kost og losji hos oss, ringer nå og sier at de ikke tør reise til Storlidalen under slike omstendigheter, sier en talsperson for Storlistu Gjestegard til Storlidalen.no.

Klikk her for viktige meldinger og de siste oppdateringer om saken.

Fastboende i Storlidalen tar beina fatt for å komme unna det stigende vannet.


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.