TrønderEnergi sponser løypelaget

Snømålingene i Storlidalen er viktige for planleggingen av vannkraftuthentingen i regionen. (Foto: TrønderEnergi)
16. mars 2011: TrønderEnergi har besluttet å tildele et beløp til Storlidalen Løypelag som takk for nytten TrønderEnergi har av løypekjøringen i Storlidalen.

– Støtten betyr mye for at vi kan opprettholde den høye kvaliteten på skiløypene i et av regionens mest attraktive skiområder, sier Per Vinje, som er formann for Storlidalen Løypelag og Storli Hytteeierforening.

Det var hytteeier-foreningen innerst i Storlidalen som i sin tid tok initiativet til å opprette løypelaget sammen med lokale grunneiere, og kontingenten fra medlemmene i hytteeierforeningen dekker en vesentlig del av kostnadene med løypeoppkjøringen.

– Støtten som TrønderEnergi nå kommer med, er et kjærkomment tilskudd til finansieringen av denne virksomheten, sier Per Vinje.

Viktig snømåling

Det er særlig i forbindelse med snømålingene i området at TrønderEnergi kan nyttiggjøre seg løypene som løypelaget holder åpne hele vinteren.

– Støtten betyr mye, sier Per Vinje, formann i løypelaget og hytteeierforeningen. (Foto: Toralv Østvang)

Snømålingene er viktige for planleggingen av vannkraftuthentingen i regionen. TrønderEnergi har en eierandel på 75 prosent i Driva Kraftverk, som har flere innsjøer, vann og elver i og i nærheten av Storlidalen som en viktig del av sin drivstoffkilde. Blant annet sørger Vassli pumpestasjon for at vann fra Ångardsvatnet i Storlidalen pumpes over til Gjevilvatnet.

– TrønderEnergi gjennomfører regelmessige snømålinger i området for å følge med på forventet vannstand i Gjevilvatnet, forklarer driftssjef Olav Helgemo i TrønderEnergi Kraft AS.

– Dette er en del av det arbeidet vi gjør slik at vi tidligst mulig kan skaffe oss greie på vannvolumene vi kan regne med kommer som tilsig fra snøsmeltinga utover sommeren, og som bidrar til at vannstanden blir mest mulig optimal for kraftverkets drift, for båttrafikken på Gjevilvatnet med Trollheimen 2, og for badestranda på Raudøra, sier Helgemo.

Lykkes stadig bedre

– Dette er til dels motstridende interesser, men vi lykkes stadig bedre med det beste kompromiss. Manøvrerings-reglementet gir oss heller ikke så store friheter, i realiteten har vi mellom 50 og 70 centimeter å spille på når vannstanden roer seg etter snø-smeltinga. Og her i området varer snøen til ut i august, sier Helgemo.

LES OGSÅ: På fjelltur med løypekjørerne

På spørsmålet om hva dette har med skiløyper og løypeoppkjøring å gjøre, svarer Helgemo følgende:

Fra løypekjøringen langs Tovatna. Innfelt: løypekjører Hallvard Storli. (Foto: Toralv Østvang)

– Våre målingspunkt ligger i en trasé hvor løypemaskinen kjører. For at våre målepunkter skal få stå i fred har vi en avtale med løypelaget og grunneierne i området om å legge løypetraséen litt unna målepunktene, samt at vi har mulighet til å bruke løypetraseene for å lette snøscooterkjøringa for å komme oss fram til målepunktene. Løypemaskina kan også brukes til transportoppdrag som er for tunge for snøscooteren.

– For det sponser vi løypelaget med en sum penger som bidrar til at de kan holde gode skiløyper klare når hyttefolket og turistene kommer til Storlidalen. En bra avtale som er nyttig for alle parter, sier Helgemo.

Godt mottatt

Som sagt blir støtten fra TrønderEnergi godt mottatt både i hytteeierforeningen, løypelaget og blant grunneierne.

– Det er ingen tvil om at det gode samarbeidet vi har med TrønderEnergi har vært og er viktig for oss, sier Hallvard Storli, grunneier og sjåfør på løypemaskina.

– TrønderEnergi har bidratt både til vei og gode skiløyper. Å ha et godt samarbeid er positivt for begge parter, sier Storli.

TrønderEnergi kan du lese mer om her.

– Eli Flakne, Olav Helgemo og Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.