Hytteeierne vil ha raskere internett
59 prosent av hytteeierne innerst i Storlidalen har internett gjennom mobilt bredbånd fra denne masta. (Foto: Toralv Østvang)
19. august 2010: 61 prosent av hytteeierne innerst i Storlidalen er misfornøyd med internett-dekningen i hytteområdet.

Det viser en spørreundersøkelse blant medlemmene av Storli Hytteeierforening.

De fleste hytteeierne i området har internett-tilgang gjennom mobilt bredbånd fra Telenor og NetCom - på laveste hastighet. Storlidalen ligger dermed langt bak de fleste andre hytteområdene i Oppdal når det gjelder internett-hastighet.

Link til undersøkelsen finner du nederst i artikkelen.

LES OGSÅ: Storlidalen fortsatt i bredbånds-bakevje.

Undersøkelsen viser at hele 78 prosent av hytteeierne ønsker tilgang til e-post og internett på hytta, og 53 prosent av hytteeierne svarer at de trenger raskere internett i Storlidalen enn det de har i dag.

Ovale helger

Nesten 40 prosent av hytteeierne tror de vil reise oftere på hytta og tilbringe lengre tid der hvis de får bedre internett-tilgang. Da kan de opprette hjemmekontor på hytta og utvide helgebesøket både i forkant og bakkant med å jobbe fra hytta.

For mange betyr det også at de kan kjøre til og fra hytta utenom den verste helgetrafikken.

LES OGSÅ: Hvorfor internett på hytta?

Det fremgår av undersøkelsen at mange hytteeiere håper og tror at Telenor og NetCom vil øke hastigheten på internett-forbindelsen i Storlidalen til såkalt 3G-hastighet eller bedre. Dagens internett-hastighet på det mobile bredbåndet i Storlidalen er såkalt EDGE-hastighet, som er svært langsom internett-hastighet. Den holder til enkel internett-surfing og til å sende og motta e-post, forutsatt at e-postmeldingene ikke inneholder store vedlegg.

Dermed er det for eksempel vanskelig å følge med på reguleringssakene i hytteområdene som er til behandling i Oppdal kommune, der saksdokumentene ligger offentlig tilgjengelig på internett. De store kart- og PDF-vedleggene gjør det omtrent umulig å få lastet ned dokumentene.

Men så langt har de to store mobilaktørene vært uvillig til å øke hastigheten. Årsaken er det lave antallet fastboende i området. - Området har fått den hastigheten det skal ha, het det i svaret fra Telenor etter en forespørsel for noen år siden.

Etter at saken ble tatt opp på årsmøtet i hytteeierforeningen i fjor, er det sendt nye henvendelser om dette til Telenor og NetCom. Denne gang er det ikke engang kommet svar.

Trådløst fastnett

Daglig leder Stig Otto Strand redegjorde for internett-mulighetene i Storlidalen på årsmøtet til Storli Hytteeierforening. (Foto: Toralv Østvang)

En alternativ løsning til tregt mobilt bredbånd er såkalt trådløst fastnett, som oppdalsfirmaet Vitnett AS tilbyr i en del områder. Daglig leder Stig Otto Strand i Vitnett presenterte firmaets løsninger på årsmøtet i hytteeierforeningen nylig. Firmaet leverer blant annet en spesialtilpasset hytteløsning som gir rimeligere månedspris enn i boliger i sentrale strøk, men med noe redusert hastighet. Likevel er hastigheten det mangedobbelte av hastigheten på det mobile bredbåndet i Storlidalen.

Topografien gjør at den masta som Vitnett nå setter opp omtrent midtveis i dalen for å gi de fastboende der skikkelig internett-dekning, ikke når frem til hyttene i de store hyttefeltene innerst i Storlidalen. Vitnett er derfor avhengig av at et visst antall hytteeiere forplikter seg til å anskaffe Vitnetts løsning dersom den blir forlenget til den innerste delen av Storlidalen.

Løsningen er trolig også betinget av støtte fra grunneiere i området. Ettersom god internett-tilgang er i ferd med å bli en konkurransefaktor i salget av hyttetomter, er det rimelig å anta at grunneierne i Storlidalen vil være positive til tiltak som øker internett-hastigheten. Selv merker grunneierne innerst i Storlidalen lite til internett-problemene som hytteeierne sliter med, ettersom de har fasttelefon og tilgang til ADSL-basert internett.

De spurte ble også bedt om å legge inn egne kommentarer i spørreundersøkelsen. Kommentarene viser at hytteeiere har ulikt syn på internett-bruk på hytta. Noen ønsker raskt bredbånd for å kunne ha hjemmekontor på hytta, noen er fornøyd om de får sjekket e-posten og sine faste nyhetssider på nettet, og noen vil ikke at man skal ha internet på hytta i det hele tatt. Likevel ønsker altså over halvparten raskere internett enn det hytteeierne tilbys i Storlidalen i dag.

Høy svarprosent

Spørreundersøkelsen ble foretatt i månedsskiftet august/september med utsendelse til de av medlemmene i hytteeierforeningen som har e-postadresse. Svarprosenten var 57 prosent, som regnes som høyt på slike spørreundersøkelser. Nå skal det rikignok sies at antallet utsendte invitasjoner til spørreundersøkelsen var forholdsvis beskjedent. Eierne av i alt 97 hytter innerst i Storlidalen er medlem av Storli Hytteeierforening.

Etter at undersøkelsen ble stengt, har flere som ikke rakk å svare sendt e-postmelding til den ansvarlige for undersøkelsen og gitt uttrykk for at de støtter opp om arbeidet for å få bedre internett-tilknytning i Storliadlen.

Du kan se svarene på alle spørsmålene samt noen av kommentarene fra en del av respondentene her. (Merk at i grafen som viser internett-hastighet, er det Vitnetts hytteløsning som er vist.)

- Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.