Storli Hytteeierforening fortsetter å vokse
Medlemstallet i Storli Hytteeierforening øker. Innfelt: Formannen i hytteeierforeningen, Per Vinje.

28. august 2010: Storli Hytteeierforening fortsetter å vokse. Det fremgår av årsberetningen som nå er sendt ut til medlemmene.

Årets årsmøte avholdes i Fjøskjelleren på Bortistu Gjestegard lørdag 11. september klokka 17.

Samme dag går veteransykkelrittet Storlidalstempoen av stabelen, med start ved parkeringsplassen på Storli. Hyttefolket er invitert til å være med i åpen klasse, så denne helga er det mulig å slå to fluer i ett smekk for hytteeierne i Storlidalen.

97 medlemmer

I alt 97 av hyttene innerst i Storlidalen er nå representert i Storli Hytteeierforening. Dette representerer en økning på åtte det siste året.

Siden årsmøtet i fjor høst har ett medlem meldt seg ut av foreningen. Begrunnelsen var at vedkommende mente det var unødvendig med en slik forening.

Ordfører Ola Røtvei vil at Oppdal skal ha 6000 hytter og 10 000 innbyggere, ifølge denne faksimilen fra OPP fra 28. april i år.

Oppdals ordfører, Ola Røtvei, har tatt til orde for at antallet hytter i Oppdal bør fordobles fra dagens rundt 3000 hytter til hele 6000 hytter. Siden det er om å gjøre å bevare så mye som mulig av den uberørte naturen i Oppdal, vil mesteparten av veksten i hyttebygging skal skje i form av fortetting i eksisterende hyttefelt. Dermed er det duket for mange disputter i årene som kommer om ulempene som dette fører med seg for eksisterende hytter og hytteeiere - nye veier i hyttefeltene, gamle ferdelsårer i naturen som blir sperret av nye hytter, hyttefolk som føler at adkomsten til naturen utenfor hyttefeltet blir vanskeliggjort, nye hytter som blir plassert ubehagelig tett innpå eksisterende hytter og så videre. Alt dette er med på å styrke, ikke svekke eksistensberettigelsen til hytteeierforeningen som Storli Hytteeierforening, og av årsberetningen fremgår det da også at foreningen ikke er ukjent med disse problemstillingene.

Løypekjøringen i fokus

Ellers er det som vanlig finansieringen av løypeoppkjøringen innerst i Storlidalen som er en av hovedsakene på årsmøtet. Oppdal kommune ser ut til å fortsette sin linje med høyst beskjeden støtte til løypekjøringen i Storlidalen, og dilemmaet nå blir om løypekjøringen må reduseres eller om det er behov for å øke støtten fra hytteeierne ytterligere. Den største andelen av årskontingenten som medlemmene av hytteeierforeningen betaler, går til løypeoppkjøringen som gjøres i regi av Storlidalen Løypelag.

Formannen for Storli Hytteeierforening, Per Vinje, berømmer forøvrig i årsmeldingen løypekjørerne for godt utført jobb både med løypemaskin og snøscootere sist vinter.

– Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.