Bli kjent med de 70 fugleartene i Storlidalen
Det finnes trolig rundt 70 fuglearter i Storlidalen. (Foto: Geir Mostue)
19. august 2010: I Storlidalen finnes det trolig minst 70 fuglearter. Her er tips om hvordan du kan bli bedre kjent med fuglelivet i Storlidalen – og hvorfor det kan være bryet verdt.

Storlidalen er en vakker dal. Det tro jeg de fleste er enige i. I denne dalen kan man oppleve alt fra svette, varme sommerdager til knallharde vinterstormer.

Men uansett årstid eller vær finnes det fugler i dalen. Jeg har alltid hatt interesse for fugler. Da jeg var liten, leste jeg fuglebøker når kompisene leste Donald. Kanskje litt sært, men jeg vil påstå at kunnskapen om fugler har gitt meg enda større naturopplevelser.

Fuglene øker naturopplevelsen

Det å kunne se at en liten, grå fjærball faktisk er en gråsisik og ikke – nettopp - bare en liten, grå fjærball, gir meg en indre lykke.

Kan man se at rovfuglen som seiler på brede vinger er en fjellvåk og ikke en kongeørn, eller når man hører heiloens sørgmodige låt vibrere over viddene og vet at det er en heilo man hører, gir dette turen større grad av positivt innhold.

LES OGSÅ: Haukugle observert i Storlidalen

Ser man bevisst etter fugler, vil jeg påstå at naturopplevelsene generelt blir større. Man blir faktisk mer observant, og dermed legger man også bedre merke til dyr og planter. Og observerer man en sjelden fugleart, kan man leve lenge på det.

Bla i en fuglebok

Nå er det mange som har en generelt god kjennskap til fugler. Men for dem som gjerne vil vite litt mer, kan jeg anbefale å starte med en god fuglebok. Bla litt i denne og gjør deg kjent med de forskjellige grupperinger av fugler; dvs ender, vadere, rovfugler etc. Det vil gjøre arbeidet med å artsbestemme en fugl lettere hvis du kan se hvilken hovedgruppe den tilhører.

Når du er ute på tur og ser en fugl du ikke vet hva er, prøv å memorere karakteristiske trekk som farger, fluktlinje, sang og så videre. Så kan du sjekke i fugleboken når du kommer tilbake hva slags fugl det er du har sett.

Neste gang du er på tur og ser samme fugl, er det faktisk veldig tilfredsstillende å kunne vite hva det er du ser.

Vanskelig å fotografere

Å fotografere fugler kan være vanskelig. Mange arter er sky, og det er ikke lett å komme inn på «skuddhold». Men prøv gjerne, og er du heldig kan det gi fine bilder.

Så min oppfordring er: Lær deg mer om fugler og du vil garantert få mer ut av dine naturopplevelser!

Minst 70 fuglearter i Storlidalen

Jeg har i løpet av fire år ved selvsyn registrert nesten sytti forskjellige fuglearter i Storlidalen. For de som kan ha interesse av hvilke fugler jeg har observert ,er disse som følger:

Bjørkefink, Blåmeis, Blåstrupe, Bokfink, Buskskvett, Brunnakke, Dompap, Dvergfalk, Enkeltbekkasin, Fiskemåke, Fjellrype, Fjellvåk, Flaggspett, Gjøk, Grønnsisik, Grønnspett, Gråsisik, Gråspurv, Gråtrost, Gulspurv, Gurlerle, Hegre, Heilo, Heipiplerke, Jaktfalk, Jordugle, Kjøttmeis, Kongeørn, Kråke, Kvinand, Laksand, Lappspurv, Linerle, Lirype, Løvmeis, Løvsanger, Låvesvale, Orrfugl, Perleugle, Ravn, Ringdue, Ringtrost, Rugde, Rødnebbterne, Rødstilk, Rødstjert, Rødstrupe, Rødvingetrost, Sandlo, Skjære, Småspove, Snøspurv, Steinskvett, Storlom, Storfugl, Storspove, Strandsnipe, Stær, Svarthvit fluesnapper, Svarttrost, Svømmesnipe, Taksvale, Toppand, Trane, Trepiplerke, Tårnfalk, Tårnseiler, Vipe

…og fortsatt er det nok mange flere arter som kan havne på lista etter hvert.

- Geir Mostue
(Artikkelforfatteren er hytteeier i Storlidalen,
bosatt i Trondheim)


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.