Kjøp & salg

Damearmbåndsur funnet i Storlidalen

Et damearmbåndsur er nylig funnet på stien som går fra Gjevilvatnet til Storli. Armbåndsuret ble funnet i området som kalles Halsen.

Finneren har levert inn uret på Bortistu Gjestegard, så den som savner uret, kan henvende seg dit på telefon 72 42 37 11. Eventuelt kan man benytte e-post til bortistu@bortistu.no.


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.