Kjøp & salg

Lønset Handel ønsker varetips fra hyttefolket
Odd Inge Sliper ønsker tips og forslag til Lønset Handels varesortiment. (Alle foto: Toralv Østvang)

7. juni 2009: Lønset Handel er nærbutikken til hyttefolket i Storlidalen. Nå vil butikken gjerne ha tips og forslag fra hyttefolket til nye varer som kan gjøre det enda mer attraktivt å handle der.

Hytteeierne og deres familier og gjester står for omtrent halvparten av omsetningen ved Lønset Handel. Med andre ord er både hyttefolket og de fastboende avgjørende for at det fortsatt vil bli drevet butikk på Lønset.

- Vi trenger både hyttefolket og lokalbefolkningen for å få det til å går rundt, sier Odd Inge Sliper, som eier og driver Lønset Handel. Butikken er med i Joker-kjeden.

De siste par årene er ytterligere en faktor kommet inn: Den «nye» storlidalsveien. - Etter at det ble asfalt på veien, har tallet på dagsturister innover Storlidalen økt merkbart. Det så vi tydelig i påsken. Flere dagsturister betyr et aldri så lite pluss for handelen vår, sier Sliper.

Entusiast

Odd Inge Sliper er en entusiast for Bygde-Norge og vil gjerne være med på å bevise at det går an å drive næringsvirksomhet også utenfor de store sentra. I en samtale med Storlidalen.no forteller han at dette er mye av drivkraften bak arbeidet hans.

- En må nok være litt idealistisk motivert, for butikken er jo ingen gullgruve. Men jeg har stor tro på at det går an å bo og leve i Bygde-Norge, sier Sliper.

Å drive butikk slik Sliper gjør det, er langt fra noen vanlig åtte-timersdag. - Jeg starter gjerne kvart over åtte om morgenen med å klargjøre butikken til åpning klokka ni. På vanlige hverdager fortsetter arbeidsdagen ofte til i 21-tida med å fylle opp hyllene, gjør regnskap og annet papirarbeid og å ordne med varebestillinger, forteller Sliper. Noen dager hender det at han må jobbe til langt over midnatt, men han prøver å ta det igjen ved å bevilge seg fri litt tidligere innimellom. I gjennomsnitt regner han med at arbeidsdagen er på 12 timer.

- Men jeg syter ikke, jeg har jo valgt det selv, sier Sliper med et smil. - Det er blitt en livsstil.

Normalt bevilger han seg rundt 14 dager med ferie hvert år. - Og så har jeg jo fri i helgene og på høytidsdagene, da, tilføyer han.

Det blir mange tunge løft når nye varer skal på plass i butikken, men Odd Inge Sliper trives godt i rollen som handelsmann.

I flere hundre år

På Lønset har det vært butikk og handelsvirksomhet i flere hundre år. Lokalene som Lønset Handel holder til i nå, er fra tidlig på 1900-tallet. En dramatisk brann i 1948, da beboere måtte hoppe ut gjennom vinduene for å berge livet, førte til at butikkvirksomheten for en tid ble flyttet til bedehuset i nærheten mens butikken ble bygd opp igjen.

I tidligere tider var det både meieri, postkontor, bakeri og annen virksomhet på Lønset. De som har hatt hytte i Storlidalen fra den store hytteutbyggingen startet på 1970-tallet, husker sikkert at det den gang var to butikker på Lønset - et samvirkelag der hvor treforedlingsbedriften nå ligger, så å si vegg i vegg med Lønset Handel. Samvirkelaget ble nedlagt midt på 1980-tallet.

Det var høsten 2000 at Odd Inge Sliper fikk forespørsel fra de daværende innehaverne av Lønset Handel, Irene og Einar Røe, om han ville overta butikken. Etter studier i Trondheim hadde Sliper vært daglig leder for Shell-stasjonen på Oppdal i 16 år og vært leder for den nye Oppdalsporten på Fagerhaug de første årene etter at den ble åpnet.

Henvendelsen fra Lønset resulterte i at han slo til og kjøpte butikken, som ligger 300 meter fra huset der Sliper vokste opp.

Nå har Sliper dessuten påtatt seg ansvaret for driften av lokalbutikken på Gjøra øverst i Sunndal. Den gamle Coop-butikken her ble nedlagt i fjor sommer, men lokalbefolkningen startet kronerulling og fikk gjenåpnet butikken, med Odd Inge Sliper som leder for virksomheten. Her har Sliper nå to ansatte, og han sier at han håper å kunne fortsette å drive begge butikkene. Butikken på Lønset driver han uten andre fast ansatte, men med innleid deltidshjelp når det er behov for det.

Lønset Handel er ikke stor, men desto mer en veldig hyggelig butikk å handle i.

Ingen hyttesnobber

Odd Inge Sliper har et godt forhold både til de fastboende på Lønset og i Storlidalen og til hyttefolket i dalen. På spørsmål fra Storlidalen.no svarer han kontant at han aldri har opplevd noen bysnobb-oppførsel fra hyttefolkets side. - Tvert i mot, alle er veldig hyggelige, understreker han.

- Men er det noen forskjell på varene som hyttefolket ønsker seg sammenlignet med hva lokalbefolkningen kjøper?

- For 10 år siden var det kanskje en viss forskjell, men dette har jevnet seg ut. Nå har alle råd til biff!

Sliper medgir imidlertid at han har foretatt en viss tilpasning av vareutvalget til hyttefolkets behov, men det går mest på varetyper som kjemikalier til hyttetoalett og den slags.

Odd Inge Sliper håper at flere bosetter seg på Lønset i årene kommer og at det blir mer liv og røre der.

- Kom med forslag!

Den største utfordringen for Sliper og andre som driver butikk med hyttefolk som en viktig del av kundegrunnlaget, er konkurransen fra større handelssentra i nærheten og fra butikkene på hyttefolkets hjemsted.

- Noen vil jo alltid gjøre handlingen til hytteturen på Obs i Trondheim eller hvor de bor, og det er ikke så mye å gjøre med det, sier Sliper. - Når folk er på hytta bare for en kort helg, hender det nok ofte at de har med seg det de trenger. Men vi merker godt at de gjerne vil handle hos oss når de er her for en litt lengre periode, for eksempel i påsken.

- Men mange drar vel også til Oppdal for å handle?

- Vi greier nok aldri å få hyttefolket til å gjøre 100 prosent av handlingen her hos oss. Det blir kanskje lett til at man også handler inn matvarene når man først er på Oppdal for å gjøre et ærend under hytteoppholdet. Men jeg håper jo at flest mulig av hyttefolket er bevisst på at nærbutikken deres er avhengig av at de handler her. Selv om de kanskje må til Oppdal for å få tak i gourmet-varer, ser vi gjerne at de handler hverdagsvarene her på Lønset Handel.

Sliper understreker også at han i høyeste grad er mottakelig for forslag fra hyttefolket til nye varer som han bør ta inn. - Dette gjelder både for generelle varer og spesialbestillinger, sier han.

Også på andre måter prøver han å tilpasse butikken til hyttefolkets behov. Blant annet holder han åpent til klokka 19 på fredager for å kunne betjene hyttefolk på vei til weekend i Storlidalen.

Odd Inge Sliper, her fotografert på brua over Vindøla-elva like bortenfor butikken, er ivrig fisker og deler gjerne sine kunnskaper om gode fiskeplasser i Storlidalen med dem som kommer innom.

Fiske-entusiast

Når Odd Inge Sliper ikke jobber i noen av butikkene han har ansvar for, tar han gjerne med seg fluestanga ned til Driva for å prøve å få storlaksen på kroken. - Ja, jeg er nok en ihuga laksefisker, humrer han. - Det hender jo at laksen biter, men dessverre er ikke Driva lenger den lakseelva som den en gang var, sier han. Hans personlige rekord er en laks på 11 kilo, fisket i Driva.

Men han vil gjerne slå et slag for fiske i Storlidalen også. Han er med og selger fiskekort for Lønset Grunneierlag og synes folk burde være litt ivrigere etter å prøve elva Vindøla. - Den er nok litt bortgjemt, men det er mye god småørret her, og elva er ypperlig for den som vil prøve markstanga, sier han.

Ångardsvatnet og Dalsvatnet beskriver han som innsjøer med «fantastiske fiskemuligheter som det fiskes altfor lite i».

Ellers er altså Slipers store entusiasme å prøve å bidra til vekst og fremgang i distriktene. Han er aktivt engasjert i arbeidet for å øke virksomheten rundt sentrum på Lønset.

- Ordføreren i Oppdal har sagt at målet er å øke kommunens innbyggertall til 10 000. Hvis Lønset får fem prosent av denne veksten, blir det 150 tilflyttede, noe som vil bety enormt. Vi har jo allerede de grunnleggende tjenestene - butikk, kirke, aldershjem, barnehage og skole til og med sjuende klassetrinn, og Lønset er et sted der folk trives, sier Odd Inge Sliper.

- Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.